Chvalčov showroom
+420 606 398 042
dotaz@vipero.cz

Stavební připravenost pro ovládání sauny systémem chytré domácnosti

Stavební připravenost pro ovládání sauny systémem chytré domácnosti

Vytisknout

Popis

PROSTOR PRO VESTAVBU SAUNY:

Prostor musí být suchý s atmosférickou vlhkostí do 50 % a vlhkostí zdí do 10 %, teplota v prostoru by neměla klesnout pod 10 stupňů Celsia. Stěny v prostoru sauny musí být rovné a s vyznačením všech podomítkových rozvodů.

PODLAHA: Podlaha v prostoru sauny je požadována rovná, bez spádu, z keramické mrazuvzdorné dlažby s povrchem, který lze dobře udržovat v čistotě. V prostoru sauny není žádoucí kanalizační vpusť (gula) a není vhodné zde umísťovat podlahové topení. Podlahové topení sauně nevadí, ale posouvají se hodnoty teploty na lavičkách, proto by s dodavatelem sauny mělo být předem konzultováno. Na existenci podlahového topení je nutno upozornit montážní pracovníky v den montáže a tuto skutečnost je nutno ze strany Saunujeme zapsat do protokolu opřevzetí místa montáže. V prostoru sauny připravit keramický sokl po obvodu sauny, výška soklu cca 5 – 10 cm.

ELEKTRICKÝ PŘÍVOD: Kabel pro saunu požadujeme umístit do prostoru sauny, nechat volně viset ze zdi s dostatečnou délkou volného kabelu 3 – 5 m (dle velikosti sauny a umístění kabelu) a to ve výšce 150 – 200 cm nad podlahou (v případě umístění technologie sauny v technické místnosti je třeba přívodní kabel pro napájení sauny umístit do této místnosti – viz text níže). Pokud je ovládací panel sauny nebo samotná regulace sauny umístěna vně sauny mimo samotnou konstrukci sauny, je třeba do tohoto místa přivést husí krk o průměru 25 mm (EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH, XENIO) nebo 3× husí krk o průměru 25 mm + přívodní kabel pro saunu (ECON), uBIO sauny přivést 4 ks husích krků a popřípadě připravit otvor ve zdi pro částečné zapuštění regulace nebo ovládacího panelu (viz technický list k regulaci sauny). Pokud je regulace sauny umístěna v technické místnosti, přívodní kabel elektro je nutno přivést do této místnosti a z tohoto místa vyvést 3 ks husích krků o průměru 40 mm do prostoru sauny, u BIO sauny přivést 4 ks husích krků o průměru 40 mm. V případě veřejné sauny je nutno přivést kabel s nouzovým napájením pro saunové nouzové světlo, v případě, že není možné přivést takový kabel, alternativně možno přivést kabel 3×1,5 CYKY s vlastním jističem. Přívodní kabel pro saunu musí mít svůj vlastní proudový chránič 30mA!

UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNÉ SAUNY:

Přístup k saunovému regulátoru má mít pouze oprávněná obsluha. Dle platných norem (ČSN 33-2000-701 a výše uvedených) je nutno zajistit správné umístění elektrických zařízení s ohledem na vnější vlivy. STAVEBNÍ OTVOR PRO DVEŘE, PŘIVĚTRÁVÁNÍ A ODVĚTRÁVÁNÍ SAUNY: Standardní velikost dveří včetně zárubně je 700 × 2000 mm, stavební otvor v případě plné vestavby je třeba připravit 710 × 2010 mm. Pokud je plná vestavba do obezděného prostoru, investor zajistí přivětrávací otvor s mřížkou pro topidlo (velikost dle technických podkladů k topidlu) a odvětrávací otvor s mřížkou do nadstropního prostoru sauny ve velikosti 300 × 150 mm, u větších saun musí být nadstropní prostor odvětráván 2 ks odvětrávacích mřížek umístěných diagonálně. Odvětrání vzduchu ze sauny se nedoporučuje do venkovního prostoru nebo do vzduchotechniky důvodem je nežádoucí rychlost výměny vzduchu v sauně. V privátních saunách lze nahradit přivětrávací otvor ve zdi, kratším sklem ve dveřích a to v případě, že je topidlo umístěno poblíž těchto dveří.

INFORMACE K VLHKOSTNÍMU BIO PROVOZU:

Pokud bude v sauně automatické dopouštění vody do topidla, je nutné zajistit do prostoru sauny kohoutek roháček se studenou pitnou vodou SV ½“ a to ve výšce 150 mm od čisté podlahy v sauně a 300 mm od hrany topidla. Kohoutek je třeba připravit s prodlouženou trubkou, aby byl od zdi 60 mm. Voda, kterou se dopouští topidlo, se doporučuje upravená změkčovačem, nebo taková, která není příliš tvrdá. Tvrdá voda způsobuje špatné fungování automatického dopouštění, doporučujeme konzultaci předem. V případě manuálního plnění vody do topidla je třeba vodu pravidelně dolévat, aby nedošlo k vyprázdnění nádoby a doporučujeme používat destilovanou vodu.

INFORMACE PRO KOMBINOVANÉ SAUNY S INFRAZÁŘIČI:

V případě, že budou v sauně instalované infrazářiče, je třeba do prostoru sauny připravit samostatný kabel CYKY 3 x 2,5 s jističem 3 × 16A s hodnotou jističe C.

ZÁSUVKA PRO MONTÁŽ:

Objednatel zajistí zhotoviteli zdarma přístup k zásuvce 230V/50Hz s jištěním 16A pro ruční mechanizaci.